Redactie                         

 

  is de naam van ons verenigingsblad, dat 2x per jaar verschijnt.
Via onderstaande afbeelding kunt u de laatste versie van de Ganzepraet downloaden.

 

        De redactie wordt verzorgt door Paul Verbeek en Rene de Vos.
 Kopij voor ons blad (of voor deze site) kan worden ingeleverd via de groene bus in de hal van ons clubgebouw, 
of via e-mail.

Contact onze Redactie