Nieuws van de redactie

Omdat informatie via ons clubblad niet altijd actueel meer is, 
doen we samen ons best om de site van onze vereniging zo veel mogelijk te updaten.

Het spreekt voor zich dat iedereen die iets te melden heeft ontrent het verenigings gebeuren 
en dit graag gepubliceerd wil hebben zich kan vervoegen bij de redactie.

Alles is van harte welkom. Zo kunnen we het verenigingblad en of de site opleuken!

Omdat we in het digitale tijdperk leven graag via de mail, en dan de tekst graag in de vorm van een word document.
Natuurlijk zijn foto's (al dan niet digitaal) van harte welkom.

Ook hebben we onze ouderwetse groene brievenbus nog steeds in de hal van het clubgebouw.

 

Vriendelijke groet, Rene en Paul.